Почела реконструкција амбуланте у Мајуру

Почела реконструкција амбуланте у Мајуру

У складу са недавно најављеним плановима руководства Дома здравља Шабац, ових дана почела је реконструкција здравствене амбуланте у Мајуру. Реч је о објекту у ком се лечи велики број житеља овог приградског насеља, па је њен значај изузетно велики. Интенција у наредном периоду, као што је најављено, је побољшање услова за пружање здравствене заштите у приградским и сеоским амбулантама и повећање доступности здравствене заштите.

ZIDOVI PRE

У нашем објекту у Мајуру биће урађена опсежна реконструкција, између осталог канализационе и водоводне мреже, али и бројни други грађевински радови, који треба да допринесу бољим условима за лечење пацијената и рад запослених у овој амбуланти.