Почињу јавни радови

Почињу јавни радови

Јавни рад под називом „Нега и лечење старих, тешких болесника и инвалида на територији града Шапца“ у Дому здравља Шабац почеће са реализацијом 5. маја. Осамнаест радника биће ангажовано у периоду од четири месеца захваљујући сарадњи са Националном службом запошљавања, Филијалом у Шапцу.

Јавни радови

На овај начин до посла ће доћи 4 спремачице – са I и II степеном стручне спреме, три возача и још 9 радника са III и IV степеном стручне спреме и 2 лекара са високом стручном спремом. Укупна вредност овог јавног рада је 2.382.551,20 динара, од чега су трошкови зарада 2.116.551,20 динара, а остало су трошкови превоза, организовања обуке и спровођења јавног рада.