јавни радови Tag

У оквиру пројекта јавних радова у Дому здравља Шабац од пре десетак дана ангажовано је седам особа са инвалидитетом. Са циљем да их упозна са правима и обавезама, олакша њихову интеграцију у радну средину и омогући квалитетну професионалну комуникацију Дом здравља је организовао едукацију која је обухватила излагања на неколико веома важних тема.

У активну и свеобухватну помоћ тешко оболелим и непокретним болесницима, што подразумева палијативно збрињавање, у нашој установи укључене су патронажне сестре, лекари и сестре из кућне неге, изабрани лекари, социјални радник, психолог и по потреби свештеник. Највећи број особа ангажованих кроз пројекат јавних радова, који ће трајати до септембра, управо ради на овим пословима, а за то је било неопходно да најпре прођу одговарајућу обуку.

Јавни рад под називом „Нега и лечење старих, тешких болесника и инвалида на територији града Шапца“ у Дому здравља Шабац почеће са реализацијом 5. маја. Осамнаест радника биће ангажовано у периоду од четири месеца захваљујући сарадњи са Националном службом запошљавања, Филијалом у Шапцу.