Едукација за особе са инвалидитетом – пут ка бржој и бољој интеграцији у радном окружењу

Едукација за особе са инвалидитетом – пут ка бржој и бољој интеграцији у радном окружењу

У оквиру пројекта јавних радова у Дому здравља Шабац од пре десетак дана ангажовано је седам особа са инвалидитетом. Са циљем да их упозна са правима и обавезама, олакша њихову интеграцију у радну средину и омогући квалитетну професионалну комуникацију Дом здравља је организовао едукацију која је обухватила излагања на неколико веома важних тема.

Са нашим новим колегама разговарали су Весна Михаиловић, задужена за безбедност на раду у нашој установи, Бранка Цвејић, шеф кадровске службе, Верица Вујанић, шеф правне службе, а о коминикацији у раду Јованка Васић, главна сестра Дома здравља.

Реч је о особама са најнижим степеном инвалидности који су ангажовани на различитим пословима у набавној, техничкој и служби за одржавање хигијене. Пројекат јавних радова почео је 21. маја, а трајаће шест месеци.

Жеља нам је да на овај начин допринесемо бољој и бржој интеграцији особа са инвалидитетом у окружење и у извесном смислу, уз помоћ оваквих и сличних корисних пројеката, помогнемо и у превазилажењу њихових егзистенцијалних проблема.