особе са инвалидитетом Tag

Дом здравља Шабац аплицирао је на конкурс за запошљавање инвалида Националне службе за запошљавање, Филијале за Мачвански округ, пројектом „И ми то можемо“. Захваљујући овом пројекту од маја у нашем колективу ради седам особа са инвалидитетом, које су ангажоване на пословима одржавања хигијене, у администрацији и на портирници, у складу са својим образовањем, могућностима и интересовањима.

У оквиру пројекта јавних радова у Дому здравља Шабац од пре десетак дана ангажовано је седам особа са инвалидитетом. Са циљем да их упозна са правима и обавезама, олакша њихову интеграцију у радну средину и омогући квалитетну професионалну комуникацију Дом здравља је организовао едукацију која је обухватила излагања на неколико веома важних тема.