Подршка изградњи капацитета руководства установа примарне здравствене заштите за спровођење реформи финансирања

Подршка изградњи капацитета руководства установа примарне здравствене заштите за спровођење реформи финансирања

Под покровитељством Министарства здравља, у оквиру Другог  пројекта развоја здравства Србије, одржана је обука за директоре установа примарне здравствене заштите и то пета по реду у периоду од 24.-26. новембра 2022. у просторијама Коморе здравствених установа Србије.

Реализација активности „Подршка изградњи капацитета руководства установа примарне здравствене заштите за спровођење реформи финансирања“ има за циљ унапређење квалитета управљања у здравству а садржај обуке обухвата: Основне принципе менаџмента у здравству, финансијски менаџмент у здравству, принципе новог модела финансирања здравствених установа, менаџмент променама у условима промена у финансирању  примарне здравствене заштите и основе менаџмента у примарној здравственој заштити.

Директорки Дома здравља „Др Драга Љочић“  др Јасмини Станковић  је уручен сертификат о успешно завршеној обуци.