Позитиван извештај оцењивача АЗУС-а

Позитиван извештај оцењивача АЗУС-а

У оквиру редовне пете посете оцењивача АЗУС-а  наш Дом здравља „Др Драга Љочић“ средином октобра посетио је тим оцењивача др сц. мед. Рада Стојић и прим. др Гордана Палић Јевремовић.

Услед новонастале епидемиолошке ситуације посета је организована тако да није било обиласка служби и присуства представника тимова за акредитацију. Састанку у Управи Дома здравља су присуствовали представници руководства који су оцењиваче упознали са радом у протеклом периоду, који је обележио адекватан и правовремен одговор са циљем превенције ширења болести Ковид 19, како би се обезбедио континуитет процеса рада и максимални ниво сигурности пацијената и запослених.

Из Извештаја оцењивача, који су изразили задовољство посетом нашој установи, издвајамо:

„Дом здравља пружа услуге на више локација, уз добру координацију између служби и комуникацију са грађанима непосредно или преко свеобухватног и редовно ажурираног сајта установе.

Комисије у установи функционишу у измењеним условима у складу са новонасталом епидемиолошком ситуацијом али се спроводе све одлуке и доносе правилници, планови и други интерни акти у складу са позитивним прописима.

Јасно дефинисане процедуре регулишу све фазе пружања услуга, од пријема и тријаже преко спровођења дијагностичко-терапијских услуга, до завршетка лечења. Запослени су упознати са процедурама и примењују их у свакодневном раду. Примењују се водичи добре клиничке праксе у свакодневном раду, као и клинички путеви.

Медицинска и друга документација се уредно води, према важећим законским прописима.

Нежељени догађаји су препознати, бележе се и анализирају на прави начин, у пуном обиму и у свим препознатим модалитетима.

Хигијена у свим службама је на високом нивоу. Похваљује се стерилизација медицинског материјала и инструмената која у свим фазама задовољава највише стандарде медицинске праксе. Управљање медицинским отпадом на високом нивоу, под контролом добро едукованог запосленог, поштују се све процедуре од настанка до транспорта отпада ради уништавања.

Медицинска опрема се стално занавља најсавременијим апаратима а постојећа одржава, сервисира и баждари према плану и потребама.

Дом здравља Шабац успешно наставља  рад у складу са захтевима стандарда на основу којих је акредитован. Општи утисак је да у установи постоји позитиван однос руководства и запослених према процесу акредитације и да се улаже напор да се унапреди квалитет рада и безбедност пацијената према препорукама АЗУС-а.“

У складу са својом мисијом, предано и посвећено настављамо свој рад и у наредном периоду, свесни одговорне улоге коју имамо у заштити здравља својих суграђана.