Позив за јавну набавку клима уређаја

Позив за јавну набавку клима уређаја

Дом здравља Шабац позива заинтересоване да поднесу понуде за   ИСПОРУКУ И  МОНТАЖУ КЛИМА УРЕЂАЈА. Сви подаци везани за овај поступак јавне набавке мале вредности налазе се у конкурсној документацији коју можете преузети овде:

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КЛИМА УРЕЂАЈИ

ЈАВНА НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈИ