Предлог Закона о заштити права пацијената дефинише нова права и одговорности пацијената

Предлог Закона о заштити права пацијената дефинише нова права и одговорности пацијената

Нацрти два нова законска предлога – Закона о заштити права пацијената и Закона о заштити права особа са менталним обољењима, после јавне расправе, ући ће у скупштинску процедуру. Уколико буду усвојена, предложена законска решења би могла увести бројне новине у раду. Законом о заштити права пацијената регулисана је област права пацијената, начин и поступак остваривања права пацијената, начин заштите права пацијената и обавезе и одговорности пацијената. 

– Овај Закон је објединио сва права, обавезе и одговорности пацијената која су била уређена низом прописа из области система здравствене заштите (Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, Законом о јавном здрављу, Законом о трансплантацији органа и др.). Истовремено, овај закон поред постојећих уводи и нова права и одговорности пацијената. Утврђена нова права пацијента су: право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу, право на превентивне мере, право на квалитет пружања здравствене услуге, право на сигурност пацијента и право на олакшавање патњи и бола. Нове утврђене одговорности пацијента су: одговорност према другим корисницима здравствених услуга и одговорност пацијента према здравственим радницима, здравственим сарадницима и другим лицима која пружају и обезбеђују здравствене услуге.  Новина у Закону је и да се заштита права пацијената више не обезбеђује у здравственим установама, већ  организовањем заштитника права пацијената и Савета за здравље у оквиру јединице локалне самоуправе. То значи да према Закону, организација и обављање послова заштите права пацијената прелази у надлежност јединице локалне самоуправе – каже дипл. правник Верица Вујанић, заштитник права пацијента у Дому здравља Шабац.

Шта се постиже предложеним новинама?

Доношењем Закона, права, обавезе и одговорности пацијената су уређена потпуније и прецизније него до сада, јер су веома важна нова права и одговорности пацијента уведена Законом. Измештање института заштитника права пацијената из здравствених установа и установљавање система заштите права пацијената унутар јединице локалне самоуправе ће свакако имати утицаја на остваривање права пацијената, из разлога што поступак заштите права пацијената потиче изван здравствене установе.

Како Ви, као правник, коментаришете измене у Закону и каква је даља процедура?

– Као правник сматрам да је самим доношењем Закона учињен напредак у заштити права пацијената, али да је за примену Закона и заштиту права пацијената важно на који начин ће јединице локалне самоуправе организовати рад и обезбедити услове за рад заштитника пацијентових права и Савета за здравље, као и начин на који ће Министарство здравља организовати и вршити надзор над спровођењем Закона.