Примена уредбе о платама запослених у здравству одложена до октобра

Примена уредбе о платама запослених у здравству одложена до октобра

На предлог Министарства здравља, Влада Републике Србије усвојила је измену Уредбе о платама за запослене у здравственим установама. Предложеном изменом предвиђено је да ова Уредба почне да се примењује на обрачун и исплату плата запослених у здравственим установама од 1. октобра 2012. године, уместо од 1. јула 2012. године, како је првобитно било предвиђено.

На сајту Министарства здрвља Републике Србије објављено је да Влада којој је престао мандат може вршити само текуће послове, а да је формирање нове Владе у току, па је у складу с тим процењено да је одлагање примене Уредбе за три месеца неопходно како би се обезбедио несметан рад и функционисање здравствених установа, као и неометано пружање здравствене заштите нашим грађанима.

Прочитајте опширније:

www.zdravlje.gov.rs