капитација Tag

На предлог Министарства здравља, Влада Републике Србије усвојила је измену Уредбе о платама за запослене у здравственим установама. Предложеном изменом предвиђено је да ова Уредба почне да се примењује на обрачун и исплату плата запослених у здравственим установама од 1. октобра 2012. године, уместо од 1. јула 2012. године, како је првобитно било предвиђено.