Родитељима представљен пројекат

Родитељима представљен пројекат

Пројектни тим је 14. 2. 2011. и 15. 2. 2011. родитељима деце која ће бити укључена у Пројекат „Унапређење учесталости и трајања физичке активности у деце основношколског узраста“ представио циљеве пројекта као и активности које ће у току пројекта бити предузете.

Деца

[licenca sajt=“flickr“ autor=“mikebaird“ sajt_link=“www.flickr.com“ original_link=“http://www.flickr.com/photos/mikebaird/3337887774/“ autor_link=“http://www.flickr.com/photos/mikebaird/“ licenca=“Attribution 2.0″ licenca_link=“http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en“]

Презентација Пројекта је одржана у Основним школама „Николај Велимировић“ и „Јанко Веселиновић“. Родитељима су подељени упитници у које ће они унети податке о навикама деце у исхрани, као и о физичким активностима детета у току дана. Поред упитника, родитељи су добили да потпишу изјаву о сагласности да њихово дете буде укључено у Пројекат. Родитељи су изразили своју подршку Пројекту, као и наду да ће све предузете активности помоћи њиховој деци да прихвате здраве стилове живота.