Седам година постојања и рада Дома здравља Шабац

Седам година постојања и рада Дома здравља Шабац

Дом здравља је самостална установа од 16. априла 2007. У ових претходних седам година приоритет нам је био реконструкција и изградња објеката, занављање медицинске и немедицинске опреме, усавршавање кадра, подизање квалитета услуга на виши ниво, акредитација Дома здравља, увођење е-картона у свакодневни рад…

– У протеклом периоду изграђене су четири нове амбуланте, гаража за потребе возног парка и реновирани сви објекти Дома здравља. Радови на изградњи амбуланте у месној заједници Поцерски Причиновић су завршени. Већ смо започели неопходне послове на опремању потребним намештајем, а ових дана ће бити објављен и јавни позив за набавку потребне медицинске и немедицинске опреме. С обзиром да процедуре за јавне набавке трају дуго, очекујем да ће све бити завршено негде у току лета. По окончању неопходних припрема један лекар и једна сестра ће бити распоређени у ту амбуланту и она ће почети са радом – каже прим. др Весна Ђурић, директорка Дома здравља Шабац.

Каква је инфраструктурна опремљеност и услови за рад?

– Мислим да смо инфраструктурно добро опремљени. Објекте уредно одржавамо. Сву неопходну медицинску опрему поседујемо и уредно је занављамо, па је тако и за ову годину планирана набавка опреме коју је неопходно зановити.

Акредитовани смо пре три године. Пошто нам ове године пролази период за који смо добили сертификат идемо у процес реакредитације. Уговор са Агенцијом смо склопили за тај процес и започели са неопходним припремама. Реакредитацијска посета је планирана за почетак јесени.

IMG_0044

Који су приоритети у даљем раду?

– Један од битних приоритета нам је едукација кадра. У претходном периоду велики број лекара је завршио специјализације. У овом моменту на специјализацији из ургентне медицине је један лекар, из педијатрије три, из опште медицине два и два стоматолога на специјализацији из дечије и превентивне стоматологије. Поред специјализација финансирали смо и додатне едукације за наше лекаре из ултразвучне дијагностике, колпоскопије и др. Сваке године се потрудимо да сви наши лекари и медицинске сестре стекну довољан број поена неопходних за обнову лиценце.

IMG_0048

 

 

 

Са којим проблемима се суочавате у раду?

– Ван Шапца имамо амбуланте у 28 места. То је добра покривеност, међутим због забране запошљавања и норматива кадра који је веома мали, суочавамо се као и други са тешкоћама приликом организовања посла. Увек је неко на боловању, годишњем одмору, плаћеном одсуству по Колективном уговору, па није лако покрити велики број радних места са малим бројем извршилаца. Поједине амбуланте којима гравитира мањи број становника смо морали да спојимо тако да лекар ради наизменично у више амбуланти. И поред свих потешкоћа посебно од како је почела економска криза пословали смо позитивно. Све своје обавезе извршавамо благовремено, тако да немамо дугова. Уз рационално и одговорно понашање успели смо да остваримо и добре резултате што је и препознато, па смо из тог разлога и награђивани.