Стручни скуп о сталном унапређењу квалитета следеће недеље

Стручни скуп о сталном унапређењу квалитета следеће недеље

У складу са Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите и Методолошким упутством за поступак извештавања здравствених установа о показатељима квалитета здравствене заштите Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ је у сарадњи са окружним институтима и заводима за јавно здравље прикупио податке и сачинио Извештај о унапређењу квалитета рада у здравственим установама Србије у другој половини 2011. године.
Резултати анализе показатеља квалитета на нивоу примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите биће представљене јавности на стручним скуповима који ће наредних дана бити одржани у Институту „Др Милан Јовановић Батут“ у Београду. Скупу, који ће бити одржан 22. новембра, у својству председника Комисије за стално унапређење квалитета рада и безбедности пацијента присуствоваће др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора за медицинске послове Дома здравља Шабац. Уверени смо да ће и овај скуп бити прилика да разменимо искуства са другим здравственим установама, али и да заједно анализирамо досадашње резултате рада.