Стручно усавршавање стални задатак запослених у Дому здравља Шабац

Стручно усавршавање стални задатак запослених у Дому здравља Шабац

Будући да је континуирано унапређење знања један од приоритета у раду нашег Дома здравља, запослени прате све новине у својој струци и присуствују бројним различитим семинарима и стручним скуповима. Тако су едукативном семинару „Тимски рад и партнерство“, који је јуче одржан у Институту за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“ у Београду, присуствовале др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора Дома здравља Шабац и више медицинске сестре Службе поливалентне патронаже Биљана Алимпић, Данијела Марковић, Миланка Апелић и Снежана Тадић. Осим иновирања знања и вештина, неопходних за успешан здравствено-васпитни рад, учешће на семинару је донело шест екстерних бодова из КЕ и било је бесплатно.

Сестре из Службе за дечију здравствену заштиту са медицином спорта Јасна Вујанић, Мирјана Илић и Емилија Берић  присуствовале су 45. течају „Актуелности у педијатрији“ који је одржан на Институту за мајку и дете. У току дана је одржан симпозијум „Мултидисциплинарни приступ у испитивању, лечењу, и нези болесника са болестима срца и крвних судова“.

Наше сестре из Службе за дечију здравствену заштиту са медицином спорта Ивана Миљковић, Славица Панић Матић и Катарина Перић данас ће бити и на 45. течају „Актуелности у педијатрији“ на симпозијуму са темом „Актуелности у здравственој нези деце у ОРЛ хирургији“.

Дом здравља финансирао је котизације за учешће запослених на овим семинарима, са уверењем да само сталном едукацијом и унапређењем знања можемо на прави начин одговорити на све изазове професије.