Стварање бољих инфраструктурних услова – стални посао

Стварање бољих инфраструктурних услова – стални посао

У последњих пет година Дом здравља Шабац, уз подршку града, у великој мери био је посвећен стварању бољих инфраструктурних услова у свим нашим амбулантама. Осим изградње нових, радило се на реконструкцији и адаптацији постојећих, набавци медицинске и немедицинске опреме, намештаја, занављању возног парка.

Велики број објеката и потреба за њиховим одржавањем и обнављањем чини да су ови послови континуирани, па смо, осим изградње амбуланте на Летњиковцу и реконструкције објекта у Белој Реци, тренутно ангажовани на изради намештаја за Другу здравствену амбуланту и постављању гелендера у амбуланти за стоматологију, која се налази на другом спрату.

Дом здравља Шабац у поступку је набавке једне стоматолошке столице за орално-хируршку салу, како бисмо постојећу, која је дотрајала, заменили. У Служби стоматологије већ смо, у простору протетике, урадили нове радне столове и заменили подне облоге. Сви ови послови имају за циљ стварање што бољих услова у којима ће се лечити наши пацијенти и радити запослени Дома здравља Шабац.