Сутра у Београду конференција посвећена борби против злоупотребе дрога

Сутра у Београду конференција посвећена борби против злоупотребе дрога

Међународни дан борбе против злоупотребе дрога и незаконите трговине дрогама обележава се сутра. Тим поводом  у Институту за јавно здравље Србије „Милан Јовановић Батут“ сутра ће бити одржана стручна конференција посвећена овој теми. Наш Дом здравља на овом стручном скупу представљаће др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора за медицинске послове. Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама ове године обележава се под слоганом „Нека здравље буде оно што те покреће! ”

Злоупотреба и последице злоупотребе психоактивних супстанци погађају све друштвене слојеве у свим земљама света. Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети одрживом развоју.

Циљ спровођења кампање и у нашој земљи је мобилисање подршке читаве јавности и подстицање становништва да дâ свој допринос у промоцији здравих стилова живота, сузбијању проблема злоупотреба дрога и заштити младих широм света од опасних супстанци. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и мрежа института/завода за јавно здравље обележавају овај дан организовањем различитих активности. Укључивање што већег броја партнера у обележавање овог значајног датума из календара здравље допринеће даљем јачању међусекторске сарадње у области смањења понуде и потражње дрога.

Кампања је у претходним годинама била усмерена на подизање свести становништва о опасностима дрога као што су канабис, хероин, кокаин и амфетамин. Међутим, свет се данас суочава са проблемом нових дрога тј. појавом нових психоактивних супстанци (НПС). Ове супстанце нису под међународном контролом и многе од њих се продају и путем интернета. Посебно забрињава чињеница да нису ништа мање опасне од дрога које су под међународном контролом. Из ових разлога овогодишња кампања Канцеларије Уједињених нација за дроге и криминал (УНОДЦ) има за циљ да информише јавност, а посебно младе људе, о штетним последицама нових психоактивних супстанци.

Шта се подразумева под новим психоактивним супстанцама и колико је раширен овај проблем?

Нове психоактивне супстанце подразумевају психоактивне супстанце које нису под законском контролом. НПС које се продају на илегалном тржишту познате су као дизајнерске дроге (designer drugs), а друге психоактивне супстанце као што су “legal highs” се продају отвореније, веома често путем интернета. Сам назив “legal highs” може навести кориснике да помисле да се ради о безопасној забави.

Термин “нове” не мора да имплицира нова открића (неколико НПС су по први пут синтетисане пре 40 година), већ може да значи да је супстанца нова на тржишту дрога или да је нова злоупотреба саме супстанце.

Конзумирање НПС може изазвати озбиљне проблеме са здрављем!

На тржишту Европе број новооткривених НПС дрога се брзо увећава. Велики број НПС-а које се појављују и недостатак схватања о штетним последицама и могућностима за стварање зависности од ових супстанци представљају огроман изазов за јавно здравље. Регистровани су и смртни случајеви који се повезују са коришћењем ових супстанци. Овоме доприноси и чињеница да врло често и сами корисници нису свесни коју супстанцу узимају, а то доводи до непредвиђених последица.

Према извештају УНОДЦ-а “Изазов нових психоактивних супстанци”, НПС су постале нови глобални феномен и сви делови света су погођени овим феноменом. Од 80 земаља које су учествовале у истраживању, 70 је известило о појави НПС-а.

Према УНОДЦ истраживању констатовано је више од 250 супстанци ових супстанци, а ова бројка је већа од 234 супстанце регулисане међународним конвенцијама у области дрога. У фебруару 2013. године поднет је извештај о појављивању пет нових супстанци. Технички гледано број потенцијалних психоактивних супстанци је неограничен. Све док не буде постојао глобални механизам надзора над таквим супстанцама, подаци о њима ће бити неусклађени.

Овај тренд узрокован је делимично и глобализацијом и напретком у информационим технологијама. Ове супстанце често су пореклом ван Европе. Иако је мало података о томе у којој мери се ове супстанце користе, може се рећи да постоје велике разлике у проценту младих који су навели да су користили нове дроге међу земљама ЕУ. Истраживања која су рађена су показала да је чак и међу искусним корисницима НПС било недовољно знања о овим супстанцама тј. препознали су само неколико назива која су била наведена у упитницима који су коришћени у истраживању. Координација међу свим земљама и регионима у циљу адекватног одговора на проблем је неопходна и улажу се велики напори на њеном јачању. Нове психоактивне супстанце представљају такође изазов и за превенцију и лечење, а објективне и поуздане информацију су више него значајне.

Посебно је важно код младих људи створити  свест о ризицима конзумирања НПС-а. Превентивне мере такође треба да се усмере и ка искусним конзументима дрога.