Свечана конференција поводом доделе грантова

Свечана конференција поводом доделе грантова

У оквиру пројекта Министарства здравља Републике Србије „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” – DILS, 42 дома здравља која су укључена у пројекат добила су финансијска средства (грантове) у ведности од 420.000 евра за спровођење пројеката који су намењени повећању доступности здравствене заштите осетљивим популационом групама – стари, деца, млади, инвалиди, Роми.

dilsПредставницима домова здравља уручени су уговори о додели финансијских средстава у износу од 10.000 евра по пројекту на свечаној конференцији која је данас одржана у Београду. Пројекти ће бити реализовани током 2011. године. За више од 20.000 грађана који припадају осетљивим популационим групама биће обезбеђене додатне здравствене услуге. Предложеним пројектима јасно су дефинисане здравствене услуге које су рањивим групама потребне. Министарство здравља спроводи ове пројекте са циљем унапређења капацитета домова здравља како би развили партнерство са локалним самоуправама и невладиним организацијама које се баве осетљивим популационим групама. Локалне самоуправе учествује у реализацији пројекта најмање у износу од 10% од укупне вредности пројекта, било у новчаном износу или на други начин (обезбеђујући простор, превоз, опрему или неку другу врсту услуга).

Наш Дом здравља је добио средства за пројекат „Унапређење учесталости и трајања физичке активности код деце основношколског узраста“ – овим пројектом су обухваћена деца. Свечаној конференцији су као представници наше установе присуствовали помоћник директора за немедицинске послове, дипл. економиста Љиљана Гавриловић и координатор пројекта, специјалиста педијатрије др Мирјана Станковић.