У амбулантама у Мачви бољи услови за рад

У амбулантама у Мачви бољи услови за рад

Наше бројне амбуланте на терену потврда су сталног настојања да побољшамо квалитет услуга и становништву обезбедимо адекватну здравствену заштиту. Многе од њих последњих година смо реконструисали, стварајући на тај начин нашим суграђанима и запосленима боље услове за рад и боравак у њима.

Међу њима је и неколико амбуланти у Мачви, чији је координатор др Живана Јовановић из амбуланте у Прњавору, у којој је 40 запослених – 31 медицински и 9 немедицинских радника.

Месечно се у овој амбуланти обави око 1.500 прегледа, а само у Служби опште медицине је више од 4.500 картона. Амбуланта, осим ове, има и Службе педијатрије, гинекологије, стоматологије и лабораторију, што практично значи да има могућности да становништву пружи квалитетну и правовремену здравствену заштиту.

Амбуланта у Липолисту је, у сарадњи са Месном заједницом, прошле године у потпуности реконструисана. О здрављу преко 2.600 пацијената, који у овој амбуланти имају картоне, брину два лекара и пет медицинских сестара. У објектима у Петловачи и Дуваништу, у којима се лечи преко 2.000 житеља ових места, ради један тим – лекар, сестра и спремачица. Овакав тим ради и у још два објекта – у Рибарима и Петковици, у којима је такође преко 2.000 здравствених картона.

У овим амбулантама у ранијем периоду било је великих проблема са обезбеђењем здраве пијаће воде. Набавком реверсне осмозе у Прњавору, Липолисту, Петловачи и Петковици и хлорних пумпи у Рибарима и Дуваништу, успели смо да објекте снабдемо квалитетном водом што је један од основних предуслова за несметани рад.

Паралелно са стварањем бољих услова за рад запослених и боравак пацијената, радимо и на константном професионалном усавршавању запослених, о чему сведочи податак да су три лекара из ових амбуланти тренутно на специјализацији.