Улога Дома здравља Шабац у очувању животне средине

Улога Дома здравља Шабац у очувању животне средине

Светска здравствена организације 1986.године донела је Програм здравих градова у циљу унапређења здравља људи и средине у којој живе и раде. Са аспекта Дома здравља веома су значајни усвојени индикатори за мерење здравља на локалном нивоу, јер својим активностима на локалу и добрим познавањем локалне заједнице, на многе факторе може да укаже, а на неке и директно да утиче.

 

00

Покретачка снага развоја здравог грда је високо развијена грађанска свест о међузависности здравља, као виталног фактора и животне средине, о унаређењу здравља променом услова живота и рада.

01

Само на локалном нивоу проблеми се могу идентификовати у жариштима и могуће је започети процес промена према локалним специфичностима.

04

05