Управни одбор усвојио Стратешки план 2017/2022.

Управни одбор усвојио Стратешки план 2017/2022.


Управни одбор Дома здравља “Др Драга Љочић” Шабац усвојио је најважнији документ за даљи развоју установе – Стратешки план 2017/2022., утврђујући темељне принципе рада и даље правце унапређења. Наше интенције да сачувамо репутацију водеће установе примарне здравствене заштите, као и да константно унапређујемо квалитет услуге коју пружамо, сажете су у дефиницији МИСИЈЕ и ВИЗИЈЕ, које је, такође, усвојио Управни одбор.

Мисија: Дом здравља је установа примарне здравствене заштите која
предузима активности у циљу унапређења здравља становника Шапца, кроз широк дијапазон квалитетних услуга које су свеобухватне, приступачне и економичне, уз професионално ангажовање стручног и мотивисног кадра који је посвећен континуираном учењу. 
Визија: Центар изврсности у области примарне здравствене заштите и
регионални лидер у очувању и унапређењу здравља и стварању предуслова за живот „ЗДРАВИХ ЉУДИ У ЗДРАВОМ ГРАДУ“.

Управни одбор усвојио је извештај о пословању за 2016. годину, као и Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и Одлуку о радном времену запослених у Дому здравља “Др Драга Љочић” Шабац.