Велики део посла урађен – чека се посета спољашњих оцењивача

Велики део посла урађен – чека се посета спољашњих оцењивача

Изузетно поносни на велики део посла који смо у поступку акредитације Дома здравља успешно завршили, подсећамо да је овај процес у нашој установи почео у јуну прошле године. Први део овог важног посла састојао се у формирању тимова и обуци за самооцењивање. Потом су тимови активно радили на оцењивању својих служби, писању процедуре и прикупљању доказа да се активности у нашој установи реализују у складу са тим што прописује Агенција за акредитацију здравствених установа.

АЗУС

Поступак самооцењивања је код нас окончан у првој половини децембра месеца, после чега су извештаји достављени Агенцији, па се сада очекује посета спољашњих оцењивача.

У процесу акредитације здравствених установа прописани су стандарди које је потребно испунити, а испуњавање стандарда проверава се кроз критеријуме. Самооцењивање је један од важних послова које смо сами реализовали, а било је потребно објективно сагледати докле смо стигли у остваривању прописаних норми. Оцене у овом поступку су од један до пет, при чему би јединица значила да нема процедуре у установи, оценом два констатује се да су процедуре дефинисане и почињу да се уводе, тројка указује на устаљене процедуре које се примењују, док се четворком означава унапређена примена, а петица значи да су процедуре у потпуности заживеле. И управо од односа оцена један и два према четири и пет зависи и дужина акредитације, која се може добити на годину, три и седам. При том треба имати у виду да стандарди који се тичу безбедности пацијената, као на пример хигијена, идентификација пацијената, безбедно руковање лековима и сл. не смеју бити оцењени оценом мањом од четири.

На високом квалитету услуга које пружа наш Дом здравља темељи се уверење да ћемо овај врло важан посао ускоро успешно привести крају.