Замена столарије у Другој здравственој амбуланти

Замена столарије у Другој здравственој амбуланти

Са циљем постизања веће енергетске ефикасности и уштеде енергије Дом здравља „Др Драга Љочић“ почео је радове на реконструкцији Друге здравтвене амбуланте у улици Стојана Новаковића.

У току је замена столарије на овом објекту, чиме ће се обезбедити бољи услови за лечерње и рад.

Радове финансира Град Шабац у склопу активности на пројекту енергетске ефикасности.