Заштита права пацијената – важан предуслов у унапређењу квалитета рада

Заштита права пацијената – важан предуслов у унапређењу квалитета рада

Поштујући право пацијената на квалитетну здравствену заштиту, у складу са законом, заштитник пацијентових права Дома здравља Шабац прима све сугестије и приговоре. У току прошле године непосредно, писаним приговорима заштитнику се обратило укупно 23 пацијента.

– Пацијенти су се изјашњавали и путем писаних изјава остављених у сандучиће за ове намене постављене у чекаоницама служби Дома здравља Шабац. На овај начин за календарску 2012.год. изјаснило се укупно шест пацијената. Од овог броја само једна изјава је примедба, а пет изјава су похвале пацијената – каже дипл. правник Верица Вилотић, заштитник права пацијената у Дому здравња Шабац.

Најчешће примедбе у писаним приговорима, које изражавају пацијенти су незадовољство поступањем здравствених радника и здравствених сарадника (12 приговора),  квалитет пружених здравствених услуга (5 приговора) и начин и поступак остваривања права на здравствену заштиту односно незадовољство због ускраћивања пружања појединих услуга (6 приговора).

– Четрнаест писаних приговора изјављено је на рад и понашање лекара и медицинских сестара у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва, три писана приговора на рад и понашање лекара у Служби дечје здравствене заштите, три приговора су изјављена на рад лекара у Служби хитне медицинске помоћи, два приговора на рад и понашање лекара и медицинских сестара у Служби за здравствену заштиту жена и један приговор на понашање и рад медицинске сестре у Служби кућног лечења и неге – истиче Верица Вилотић. У поступку по поднетим приговорима, о њиховом садржају обавештени су начелници служби, помоћник директора за медицинске послове и директор  Дома здравља Шабац.

– У поступку по једном приговору, пацијент је покренуо поступак заштите својих права пред здравственим инспектором за Мачвански управни округ. Здравствени инспектор је извршио надзор над радом здравствених радника у служби и заштитника пацијентових права и није имао примедби. Један пацијент се писаним приговором обратио РФЗО Филијала у Шапцу, те је након спроведеног поступка по приговору о предузетим радњама био обавештен и директор Филијале. У поступању по оба поднета приговора није било никаквих санкција према запосленима и установи – наглашава правница Верица Вилотић, заштитник права пацијената.

У односу на претходну календарску годину може се констатовати да се повећао број писаних приговора пацијената (за 5 приговора), а смањио број изјашњених пацијената путем остављања изјава у сандучиће за те намене, у чекаоницама служби (за 13 изјава).