Наши представници на обуци посвећеној финансирању примарне здравствене заштите

Наши представници на обуци посвећеној финансирању примарне здравствене заштите

У оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу″ (ДИЛС) у Ваљеву је јуче одржана обука посвећена новим надлежностима и финансирању примарне здравствене заштите на локалном нивоу. Наш Дом здравља представљали су др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора за медицинске послове, дипл. економиста Љиљана Гавриловић, помоћник директора за немедицинске послове и Александар Андрић, шеф рачуноводства.

Организатор обуке је Министарство здравља, а циљ је био да се учесници упознају са постојећим системима финансирања и са евентуалним променама када је у питању финансирање примарне здравствене заштите. О свим новинама и актуелностима говорили су представници релевантних установа – Републичког завода за здравствено осигурање и Медицинског факултета, а представљени су и примери добре праксе када је у питању сарадња између локалних самоуправа и домова здравља и спремност за прихватање промена у области финансирања примарне здравствене заштите.

Програм едукације је акредитован од стране Здравственог савета Републике Србије и носи шест бодова.