Први клинички путеви ускоро у пракси

Први клинички путеви ускоро у пракси

Наш Дом здравља активни је учесник бројних пројеката који за циљ имају унапређење квалитета здравствене заштите. Један од њих је увођење клиничких путева, за шта је обуку прошло осам наших тимова. Стручни савет Дома здравља Шабац прошлог месеца усвојио је клиничке путеве, чиме су створени услови за њихову имплементацију у пракси. Први клинички путеви које ће примењивати наши лекари су Примарна превенција кардиоваскуларних обољења и Астма код деце.

Клинички пут предвиђа како би требало да раде сви у једној здравственој установи, као и да се за један облик болести сви понашају апсолутно исто. Клиничким путем описано је све од пријема пацијента, односно део посла који ради сестра, део који обавља лекар, анализе које треба да се ураде, као и евидентирање свега урађеног. Увођењем клиничког пута сестрама се у већој мери враћа улога здравствених радника. На тај начин оне су више укључење у лечење пацијента, а не обављају само административне послове, што је, у највећој мери, сада случај.

Клинички путеви ће најпре бити уведени на мањим узорцима од око тридесетак пацијената у раду лекара који су прошли обуку, потом ће се то ширити и у пракси осталих лекара.