клинички путеви Tag

У организацији пројекта Министарства здравља Републике Србије "Развој здравства Србије - додатно финансирање" који се финансира из кредита Светске банке у Београду је одржана завршна конференција о клиничким путевима. Развој и увођење клиничких путева у здравствене установе Србије једна је у низу активности које спроводи Министарство здравља Републике Србије у области сталног унапређења квалитета здравствене заштите. 

Наш Дом здравља активни је учесник бројних пројеката који за циљ имају унапређење квалитета здравствене заштите. Један од њих је увођење клиничких путева, за шта је обуку прошло осам наших тимова. Стручни савет Дома здравља Шабац прошлог месеца усвојио је клиничке путеве, чиме су створени услови за њихову имплементацију у пракси. Први клинички путеви које ће примењивати наши лекари су Примарна превенција кардиоваскуларних обољења и Астма код деце.

Осам тимова Дома здравља Шабац прошло је обуку за увођење клиничких путева. То практично значи да смо спремни да у најскорије време знања стечена кроз обуку имплементирамо у нашој установи. Клинички путеви ће најпре бити уведени на мањим узорцима од око тридесетак пацијената у раду лекара који су прошли обуку, потом ће се то ширити и у пракси осталих лекара.

Са циљем сталног унапређења квалитета наших услуга, Дом здравља Шабац укључен је у бројне пројекте који се реализују преко конкурса Министарства здравља, а финансирају из кредита Светске банке. Један од пројеката чија је реализација почела намењен је увођењу шест клиничких путева у свакодневни рад лекара.

Пројекат "Пружање унапређених услуга на локалном нивоу" - ДИЛС организовао је 28. 2. 2011. у Београду семинар на коме су презентоване предузете активности у вези са развојем и имплементацијом "Клиничких путева".