Студијско путовање у Опатију оправдало очекивања

Студијско путовање у Опатију оправдало очекивања

У организацији пројеката Министарства здравља „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ и „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС“ прошле недеље организовано је студијско путовање у Опатију на Први конгрес хрватског друштва за побољшање квалитета здравствене заштите.

Конгресу су присуствовали представници здравствених установа, домова здравља и болница, али и институција које се баве квалитетом, а уједно су и чланови Републичке стручне комисије за стално унапређење квалитета здравствене заштите, као и представници оба пројекта. Дом здравља Шабац на овом стручном скупу представљала је др Слађана Каурин Милетић, шеф Одсека планско-аналитичких послова и информатике.

Циљ овог студијског путовања је да се представници здравствених установа које учествују у пројектима Министарства здравља финансираним из средстава кредита Светске банке активно укључе и по узору на колеге из земаља у окружењу наступају на будућем конгресу који се планира у нашој земљи као и у спровођење будућег истраживања културе безбедности у здравственим установама Србије. Основна идеја је да се одржи и унапреди постигнуто када је реч о сталном унапређењу квалитета у нашој земљи, а конгрес у Опатији оправдао је очекивања и допринео остварењу планираних циљева.