информациони систем Tag

У оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу - DILS Министарства здравља Републике Србије, у Београду је прошле недеље одржана конференцијаУвођење информационог система у примарну здравствену заштиту у Републици Србији.Уводно излагање на конференцији одржали су проф. др Зоран Станковић, министар здравља, др Ана Холт, специјалиста за здравстени сектор, канцеларија Светске банке у Београду и проф. др Александар Вуксановић, директор Републичког завода за здравствено осигурање Србије. Скупу су присуствовали представници националних и међународних здравствених инстиутицја, домова здравља и локалних самоуправа.

Првом регионалном скупу „Увођење информационог система у примарну здравствену заштиту“ који је одржан у Београду, 21. марта 2011. присуствовали су представници 90 домова здравља (62 дома здравља који већ имају у некој мери имплементиран софтвер и представници 28 домова здравља који немају информациони систем).