Скуп „Увођење информационог система“

Скуп „Увођење информационог система“

Првом регионалном скупу „Увођење информационог система у примарну здравствену заштиту“ који је одржан у Београду, 21. марта 2011. присуствовали су представници 90 домова здравља (62 дома здравља који већ имају у некој мери имплементиран софтвер и представници 28 домова здравља који немају информациони систем).

Скуп је организован са циљем да се обезбеди добра координација у раду између свих учесника процеса информатизације, да се представници домова здравља упознају о процедурама трошења додељених грантова као и о предстојећој испоруци хардвера и инсталацији LAN и WAN мреже.

У складу са стратешким опредељењем Министарства здравља Републике Србије, и имплементацијом документа е-Здравље2015 (Програм рада, развоја и организације интегрисаног информационог здравственог система) активно се ради на даљем развоју информационог здравственог сиситема за примарну здравствену заштиту.

У оквиру пројекта Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” – DILS, који се финансира из кредита Светске банке, кроз реализацију компоненте за информатизацију свих 158 домова здравља у Србији, издвојено је 1, 2 милиона евра за софтвер.

Домовима здравља додељени су грантови (финансијска средства) за независно спровођење набавке сертификованог софтвера. Вредност гранта за сваки дом здравља (у просеку око 7600 евра) је у складу са унапред дефинисаним критеријумима, засновано на величини дома здравља, затеченом стању у смислу потребе за увођењем новог софтвера или унапређењем већ постојећег система. Очекује се да ће процедуре набавке у домовима здравља бити покренуте почетком априла месеца и да ће до краја марта следеће године сви домови здравља имати имплементиран софтвер који задовољава потребе дома здравља и стандарде за интеграцију у информациони здравствени систем на националном нивоу. У току је и процедура набавке хардвера за свих 158 домова здравља, Заводе за здравствену заштиту студената у Београду, Новом Саду и Нишу и за Градски завод за геронтологију у Београду.

Скупу су у име наше установе присуствовали помоћник директора за немедицинске послове, дипломирани економиста Љиљана Гавриловић, шеф Одсека за набавке Владимир Вилотић и Наташа Коларић, администратор система.