Увођење информационог система у примарну здравствену заштиту

Увођење информационог система у примарну здравствену заштиту

У оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS Министарства здравља Републике Србије, у Београду је прошле недеље одржана конференцијаУвођење информационог система у примарну здравствену заштиту у Републици Србији.Уводно излагање на конференцији одржали су проф. др Зоран Станковић, министар здравља, др Ана Холт, специјалиста за здравстени сектор, канцеларија Светске банке у Београду и проф. др Александар Вуксановић, директор Републичког завода за здравствено осигурање Србије. Скупу су присуствовали представници националних и међународних здравствених инстиутицја, домова здравља и локалних самоуправа.

dils

У складу са стратешким опредељењем Министарства здравља Републике Србије и имплементацијом документа е-Здравље2015 (Програм рада, развоја и организације интегрисаног информационог здравственог система) активно се ради на даљем развоју информационог здравственог система за примарну здравствену заштиту. У оквиру пројекта Министарства здравља „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” – DILS који се финансира из кредита Светске банке, кроз реализацију компоненте за информатизацију издвојено је 1,2 милиона евра за софтвер као и за харвдер 5,1 милион евра за свих 158 домова здравља у Србији и још неколико здравствених установа у земљи.

За све установе примарне здравствене заштите биће набављено 209 сервера, 5.275 рачунара, 2.650 штампача, 1.312 бар-код читача и 3.250 читача картица, док ће се инсталираном рачунарском мрежом повезати 1.800 удаљених здравствених станица и амбуланти са њиховим централним зградама. Домовима здравља додељена су финансијска средства у вредности од 1,2 милиона евра за независно спровођење набавке сертификованог софтвера, која је у току. Вредност гранта за сваки дом здравља је у складу са унапред дефинисаним критеријумима, засновано на величини дома здравља, затеченом стању у смислу потребе за увођењем новог софтвера или унапређењем већ постојећег система. За сада је сертификовано осам, а у току је сертификација још 17 софтвера од којих се неколико користе у установама примарне здравствене заштите.

Крајњи циљ информатизације је стварање интегрисаног здравственог информационог система Републике Србије, који ће обезбедити доступност здравствених података свим учесницима у здравственом систему у складу са њиховим улогама и одговорностима. Значајну корист од доступности информација имаће пацијенти, јер се квалитетна здравствена заштита и лечење могу пружити само на основу свеобухватне слике нечијег здравственог стања. Коришћењем електронске документације уместо традиционалне папирне, постиже се велика уштеда времена и новца. Информатизацијом примарне здравствене заштите класични здравствени картон биће замењен електронским здравственим картоном (ЕЗК), а у болницама ће ЕЗК заменити историје болести са свим извештајима, а све то са свим потребним мерама у вези са сигурношћу и безбедношћу података, као и заштите приватности пацијената.