награда Tag

Честитке поводом признања које је, на 7. Националној конференцији, добио Дом здравља Шабац, упутио нам је министар здравља у Влади Републике Србије проф. др Зоран Станковић. Писмо министра здравља сматрамо још једном потврдом квалитета свог рада и обавезом да и у наредном периоду радимо посвећено и предано на унапређењу свих аспеката здравствене заштите.

Резултати евалуације квалитета рада здравствених установа на основу показатеља квалитета који су праћени у 2010. години, кoји су представљени на VII Националној конференцији о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите - Увођење културе безбедности пацијената у систем здравствене заштите Републике Србије, која је, у организацији Министарства здравља Републике Србије, одржана у Београду, сврстали су наш Дом здравља међу водеће у нашој земљи. На овом престижном скупу струке у категорији домова здравља на територији преко 50.000 становника за најбоље проглашени су Дом здравља Шабац, ДЗ Сремска Митровица, ДЗ Нови Београд, ДЗ Јагодина и ДЗ Пирот.

На свечаности поводом 10 година рада Друштва пријатеља Хиландара синоћ је Амбуланта милосрђа „Свети Лука“ доделила посебну Захвалницу Дому здравља Шабац. У име наше установе прослави годишњице Друштва пријатеља Хиландара присуствовао је помоћник директора за медицинска питања др Драган Ђурковић. Наша сарадња са Амбулантом милосрђа, утемељена је на истинском уверењу да нам је мисија заједничка, и наставиће се и у наредном периоду.