Author: Наташа Мијаиловић

Доктор медицине - 18 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању најдуже до три (3) месеца, због повећаног обима посла Медицинска сестра – техничар општег смера - 16 извршилаца, са пуним радним временом, на одређено време у трајању најдуже до три...

Доктор стоматологије  – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања Чистачица  – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка привремено одсутне запослене због боловања За више информација преузмите документ:Javni oglas...