Радионица о показатељима квалитета

Радионица о показатељима квалитета

У Београду је 3. 2. 2011. у Хотелу М одржана Завршна радионица о показатељима квалитета. Радионици су присуствовали представници 37 здравствених установа у којима је спроведено пилот истраживање одабраних показатеља квалитета. Циљеви радионице су били:
– доношење закуључака о показатељима квалитета и њиховим циљним вредностима;
– утврђивање начина будућег коришћења показатеља квалитета од стране Агенције за акредитацију здравствених установа, као дела процеса акредитације.
Испред наше установе радионици су присуствовале директор Дома здравља прим. др Весна Ђурић и специјалиста медицинске статистике и информатике др Слађана Каурин Милетић.

Циљеви радионице су били:
– доношење закуључака о показатељима квалитета и њиховим циљним вредностима;
– утврђивање начина будућег коришћења показатеља квалитета од стране Агенције за акредитацију здравствених установа, као дела процеса акредитације.
Испред наше установе радионици су присуствовале директор Дома здравља прим. др Весна Ђурић и специјалиста медицинске статистике и информатике др Слађана Каурин Милетић.