Весна Ђурић Tag

Директорка Дома здравља Шабац прим. др Весна Ђурић изабрана је за заменика председника Управног одбора Коморе здравствених установа Србије. Председник УО Коморе је проф. др Георгиос Константинидис, директор Института за заштиту здравља деце и омладине Војводине у Новом Саду.

Дом здравља Шабац област безбедности на раду регулише у складу са свим важећим законским прописима, а у најбољем интересу свих запослених и наших пацијената. Управа и лице за безбедност и здравље на раду уз сарадњу са медицином рада - Одсек превентивне здравствене заштите, спроводи све законом прописане мере да би обезбедила услове потпуне безбедности и здравља на раду за све запослене у Дому здравља Шабац.

Управни одбор Дома здравља поново је за директора наше установе изабрао прим. др Весну Ђурић. За место директора Дома здравља Шабац конкурисали су: прим. др Весна Ђурић, досадашњи директор Установе, др Снежана Бојанић, начелница Службе педијатрије и др Васа Борота, начелник Службе стоматологије.

У жељи да одговори на иницијативу житеља десет поцерских села за поновним отварањем зубне амбуланте у Волујцу директорка Дома здравља прим. др Весна Ђурић и градоначелник Шапца Милош Милошевић посетили су ово село.

Пројекат "Пружање унапређених услуга на локалном нивоу" - ДИЛС организовао је 28. 2. 2011. у Београду семинар на коме су презентоване предузете активности у вези са развојем и имплементацијом "Клиничких путева".

У Београду је 3. 2. 2011. у Хотелу М одржана Завршна радионица о показатељима квалитета. Радионици су присуствовали представници 37 здравствених установа у којима је спроведено пилот истраживање одабраних показатеља квалитета.