вода Tag

Светски дан вода обележава се 22. марта. Имајући у виду значај који вода има за живот, циљ обележавања овог дана је да се скрене пажња на све мање количине здраве, пијаће воде и потребу за њеном рационалном потрошњом. Иако су три четвртине планете Земље покривене водом, само мала количина те воде је слатка вода. Од те количине скоро 70 процената се користи за производњу хране, а у земљама у развоју и до 95 процената. Због тога је овогодишња тема обележавања Светског дана вода усмерена на чињеницу да је вода важан фактор у производњи хране и да се у те намене користе велике количине воде.

Светски дан вода и свест о значају који вода има за живот и здравље људи повод су за разговор о квалитету воде и у објектима у нашем Дому здравља. У објектима на подручју града проблема нема, јер је вода из градског „Водовода“ провереног квалитета. Проблема је било доста на сеоском подручју, а амбуланте су, због недостатка здраве пијаће воде, неретко биле затваране. "Зато смо последњих година доста урадили на обезбеђењу квалитетне пијаће воде у нашим амбулантама у селима", каже шеф Одсека хигијене Дома здравља Јасмина Трифуновић, дипл.инж. животне средине.

Вода је Живот. Вода чини 70% површине Земље. А опет, према проценама, чак 1,1 милијарда људи нема приступ питкој води, а 2,4 милијарде живи без основних санитарних услова. У намери да подсете на важност заштите вода и на недостатак воде за пиће у многим деловима света Уједињене нације су 1992. године 22. март установиле као Светски дан вода. Из године у годину овај дан добија на значају, а посебно у периоду који је проглашен деценијом вода – од 2005. до 2015. Овогодишња тема Светског дана вода односи се на изазове и размену знања о квалитету вода чије очување налази место у протоколу „Вода и здравље“.